Playlist

Dovod zraka je soft rock duo, koji se sastoji od engleskog kantautora i gitarista Grahama Russella i australskog glavnog vokala Russella Hitchcocka. Imali su sukcesiju hitova širom svijeta, uključujući osam najboljih deset u SAD-u početkom 1980-ih. Osnovani su u Australiji 1975. godine i uključuju razne muzičare i pjevače koji prate. više

Objave povezane sa dovodom zraka

Cindy Mart
Autor: Cindy Mart